Технически проект и концепция

Насладете се на най-добрия дизайн и функционалност, комбинирани заедно

Защото концепцията е основата и за правилното бъдещо функциониране на практиката

Във фаза концепция започва истинското проектиране на вашата дентална клиника или медицински център.

В нея се изготвят варианти на вашето инвестиционно намерение, свързано със строителството.

Решават се визията, габаритите и функционалното разпределение на помещенията, приблизителни размери на мебелировката, ситуирането на оборудването, ,т.е. съчетаваме заданието за проектиране на възложителя с нашите проектно-проучвателни дейности.

Идеен проект за дентална клиника

Какво съдържа техническият проект?

Добрият и пълен технически проект е гаранция за отличен краен резултат!

В тази част изготвяме всичко необходимо, за реализирането на вече уточнения идеен проект. Техническият проект включва необходимите чертежи и планове за: осветлението (позиции за всички осветителни тела и ключовете към тях), електрическо разпределение (всички контакти и изводи за тях), ВиК инсталация, гипсокартон, настилки, план тавани, разгъвки и по-специфични детайли.

Технически проект за дентална клиника

Тази част съдържа:

  • План обзавеждане- подробна схема за разположение на всички мебели;
  • План тавани- чертежи на всички декоративни елементи по таваните;
  • План ключове, осветление и контакти – обозначаване на точните места на всички необходими изводи за осветление, ключове, контакти и др.;
  • План ВиК изводи – обозначаване на точните места на всички необходими изводи за санитарните уреди, отходни каналаи, изводи за топла и студена вода;
  • Всички необходими допълнителни чертежи според спецификата на конкретния обект.
Меню