Пред проектно проучване

Защо Вие необходимо пред проектно проучване?

Защото пред проектното проучване е първата стъпка за осъществяването на вашата идея

Пред проектно проучване (от англ. feasibility study) e извършването на специално проучване преди започване на проекта, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То е задължителна стъпка преди започването на проекти.

Резултатите от това проучване се оформят, въз основа на което се вземат конкретни решения за реализирането на проекта или пък за спиране на работата по него.

Ако проектът има добри изгледи за реализация, пред проектното проучване дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това.

Изброяват се възможните пречки и се предлагат решения за реализацията на проекта, което е базирано на дългогодишен опит и професионалните умения на целия екип.

Ние взимаме под внимание ЗУТ (закон за устройство на територията). След като пред проектното проучване е свършило своята работа, ние сме наясно как можем да осъществим дадения проект.

Меню