Предпроектно проучване

Защо Вие необходимо предпроектно проучване?

Защото предпроектното проучване е първата стъпка за осъществяването на вашата идея

Предпроектно проучване (от англ. feasibility study) e извършването на специално проучване преди започване на проекта, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То е задължителна стъпка преди започването на проекти.

Резултатите от това проучване се оформят, въз основа на което се вземат конкретни решения за реализирането на проекта или пък за спиране на работата по него.

Ако проектът има добри изгледи за реализация, предпроектното проучване дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това.

Изброяват се възможните пречки и се предлагат решения за реализацията на проекта, което е базирано на дългогодишен опит и професионалните умения на целия екип.

Ние взимаме под внимание ЗУТ (закон за устройство на територията). След като предпроектното проучване е свършило своята работа, ние сме наясно как можем да осъществим дадения проект.

Меню