Архитектурно заснемане

Какво е архитектурно заснемане?

Архитектурното заснемане е важна част от осъществяването на проекта

Целта на архитектурното заснемане е сравняване на строителни планове и чертежи, на съществуващото помещение или сграда, които след това могат да се използват за целите на проекта.

Архитектурно заснемане представлява вземане на мерки на значимите строителни елементи, план-схеми на помещения, стълбища, отвори за врати и прозорци в стени и/или на покрива, основни инсталации – електро, ВиК и др.

Освен тези чисто функционални елементи, вземат се размери на височини на тавани, сечения на греди/трегери и колони, и други конструктивни особености.

Архитектурното заснемане е от полза и за изработката на техническите проекти и интериорния дизайн.

Ако съществуващото помещение или сграда има налични планове, схеми и (екзекутивни?) чертежи, и помещението или сградата са изпълнени по тях, най-често се сверява верността на чертежите, преди да се пристъпи към следващите етапи на проектирането.

Архитектурно заснемане
Меню